Αρχική σελίδα » Γίνε Σύμμαχος Υγείας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ αποτελούν πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς ιατρο-ψυχο-κοινωνικής φροντίδας σε απόρους, ανασφάλιστους, και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του λεκανοπεδίου Αττικής, που οργανώνει η Ιατρική Σχολή σε συνεργασία με τα τμήματα της Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και ΦΠΨ (Τομέα Ψυχολογίας) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, μπορούν να γίνουν ύστερα από αίτηση τους μέλη ΔΕΠ, επιστημονικοί συνεργάτες, καθώς και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των συνεργαζόμενων με το πρόγραμμα Σχολών, Τμημάτων και Τομέων του ΕΚΠΑ και του ΤΕΙ Αθήνας, καθώς και επαγγελματίες υγείας ή πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική άμισθη εργασία, αποδεχόμενοι τους σκοπούς του προγράμματος και συμφωνώντας με τους κάτωθι όρους:

 1. Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο που επιθυμεί να γίνει μέλος του Προγράμματος ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, αφού αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής, οφείλει να συμπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά την αίτηση συμμετοχής του.
 2. Η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου εθελοντή εγκρίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος και αποστέλλεται επιβεβαιωτικό email επιτυχούς εγγραφής.
 3. Ο υποψήφιος ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ προσφέρει εθελοντική εργασία τις ώρες και μέρες που έχει δηλώσει διαθεσιμότητα, στους τομείς της εξειδίκευσης του, στους Δήμους και τις Δομές που έχει δηλώσει ενδιαφέρον στη δήλωση συμμετοχής, ύστερα από συνεννόηση με την Επιστημονική Επιτροπή και το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής, που έχει αναλάβει την οργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος.
 4. Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ πριν την ένταξή του σε δραστηριότητα του Προγράμματος, πρέπει να παρευρεθεί σε τουλάχιστον μια προπαρασκευαστική συνάντηση, στο πλαίσιο της ομάδας στην οποία ανατίθεται η εκάστοτε συγκεκριμένη δράση και στην οποία ενδιαφέρεται να συμμετάσχει.
 5. Στην προπαρασκευαστική συνάντηση κάθε μέλος λαμβάνει κιτ εθελοντή μαζί με  την ειδική κάρτα μέλους με εξατομικευμένο κωδικό αριθμό, την οποία θα πρέπει να φέρει σε εμφανές μέρος όποτε προσφέρει εθελοντικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ.  
 6. Στην περίπτωση που ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ενδιαφέρεται να παρέχει εθελοντικό έργο σε ιδιωτικό χώρο και όχι σε δομή Δήμου ή άλλου συνεργαζόμενου φορέα, ενημερώνει τους συντονιστές του προγράμματος σχετικά με τον αριθμό επισκέψεων που μπορεί να εξυπηρετήσει.
 7. Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ συμμετέχει μόνο σε δράση ή δομή που του έχει προταθεί και που έχει αποδεχθεί, βάσει του ωραρίου που έχει δηλώσει, κατόπιν επικοινωνίας με τους συντονιστές του προγράμματος.
 8. Κατά την υλοποίηση του εθελοντικού έργου ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, σέβεται και τηρεί όλους τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας του επαγγέλματος του, όπως το ιατρικό απόρρητο, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ασθενούς και κάθε ατόμου στο οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του, καθώς και η κατοχύρωση της ιδιωτικότητας και αξιοπρέπειας τους.
 9. Προκειμένου άποροι ή ανασφάλιστοι να παραπέμπονται για δωρεάν εξέταση απαιτείται η έκδοση ειδικού παραπεμπτικού από το συνεργαζόμενο Δήμο ή φορέα, το οποίο οφείλει να προσκομίζει ο ασθενής στον τόπο πραγματοποίησης της εξέτασης.
 10. Για περεταίρω δωρεάν εξέταση στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, είτε από άλλη υπηρεσία εκτός προγράμματος, θα πρέπει ο εξετάζων να εκδίδει παραπεμπτικό.
 11. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα ή με την ολοκλήρωση κάθε δράσης ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ συμπληρώνει το έντυπο καταγραφής εθελοντικής δράσης και το αποστέλλει στην γραμματεία του προγράμματος.
 12. Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, με την ολοκλήρωση των δράσεων στις οποίες συμμετείχε, λαμβάνει από την Επιστημονική Επιτροπή και το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ.
 13. Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά για τους σκοπούς του Προγράμματος.
 14. Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ θα πρέπει να δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής αν δεν αποδέχεται την ανάρτηση/ δημοσιοποίηση του ονόματός του και φωτογραφικού υλικού που λαμβάνεται από συναντήσεις, δράσεις και βραβεύσεις, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος και τα οποία αφορούν αποκλειστικά τους σκοπούς του Προγράμματος.
 15. Σε καμία περίπτωση ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ δεν λαμβάνει χρηματική ή άλλη υλική αμοιβή από τους αποδέκτες των εθελοντικών υπηρεσιών του.
 16. Στην περίπτωση που κάποιος ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ αδυνατεί να είναι ενεργό μέλος λόγω κωλύματος, οφείλει να ενημερώσει είτε γραπτώς είτε τηλεφωνικώς την γραμματεία του προγράμματος.
 17. Κάθε Σύμμαχος Υγείας μετά από έγγραφο αίτημα του στην Επιστημονική Επιτροπή μπορεί να διακόψει τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.
 18. Σε περίπτωση που η Επιστημονική Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι συμμετοχής από τον ΣΥΜΜΑΧΟ ΥΓΕΙΑΣ, μπορεί να διακόψει τη συνεργασία με το συγκεκριμένο μέλος.

Αποδέχομαι τους ανωτέρω όρους