Αρχική σελίδα » Συμφωνία Συνεργασίας με Δήμο Αμαρουσίου
Από αριστερά προς τα δεξία: Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής "ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ" Καθηγητής Ι. Τούντας, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης και ο Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μέλος της επιστημονικής επιτροπής Κ. Σουλιώτης
Από αριστερά προς τα δεξία:Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής των "ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" Καθηγητής Ι. Τούντας, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης και το μέλος της επιστημονικής επιτροπής Επ. Καθηγητής Κ. Σουλιώτης κατά την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας